sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Tillbehör & tillval för din balpress

  Skräddarsy din balpress

  Presona producerar inga lagerprodukter. Vi vet av erfarenhet att allas behov är unika. Därför arbetar vi tillsammans med dig för att skräddarsy din balpress så att den passar din verksamhet perfekt. På denna sida finns ett urval av de tillbehör vi erbjuder.

  Energi & kommunikation

  Frekvensomvandlare

  En frekvensomvandlare hjälper till att optimera energianvändningen när balpressen väntar på att få mer material att komprimera. Mer information om energieffektivitet.

  Energimätare

  Energimätare med display för visning av energi, effekt, ström med mera. Se också av energiåtgång per bal i HMI/displayen på balpressen.

  PN/PN-coupler

  Möjliggör signalutbyte mellan två separata Profinet-nät, till exempel mellan ett överordnat styrsystem (SCADA) och balpressen.

  Material & funktion

  Inspektionsplattformar

  Med hjälp av inspektionsplattformar kan din produktionspersonal på ett säkert sätt komma åt balpressen vid service- och underhållsarbeten.

  Fristående manöverpulpet

  En fristående manöverpulpet kan du placera där den passar bäst för verksamheten.

  Baler with wear plates, hardox

  Waste design (slitplattor)

  Waste design för bättre hållbarhet vid balning av slitande material.

  Förhöjningsben

  Förhöjningsben gör det enklare att städa och komma åt under balpressen.

  Transportbandssystem

  Transportbandssystem anpassade för varje behov

  Materialfördelare

  Materialfördelaren ser till att du får jämna balar av tungt och kompakt material.

  Perforator för PET

  Perforator för PET-flaskor för att erhålla kompakta balar av PET-flaskor och andra plastförpackningar.

  Tråd & knyt

  Korsbandning

  Använd utrustning för korsbandning för att få bästa möjliga balvikt för expanderande material.

  Automatisk trådbrottsvakt

  Automatisk trådbrottsvakt för indikering på manöverpanelen om en tråd gått av eller är slut.

  Trådställ

  Trådställ håller bandningstrådrullar på plats.

  Brännbart bandningsmaterial

  Brännbart bandningsmaterial för balning av avfallsbränsle (RDF, SRF).

  Säkerhet och arbetsmiljö

  Säkerhetssystem från U-Tech

  Systemet består av en sändare som personalen i anläggningen bär på sig samt en skyddsbåge som monteras på transportbandet. Det nödstoppar anläggningen om personal åker med bandet upp.

  Storsifferdisplay

  En tydlig display för indikering av ballängd och felmeddelanden.

  Fjärrstyrning av transportband

  Underlätta arbetet med balpressen genom att installera fjärrstyrning. Fjärrstyrningen gör det möjligt att stanna band tillfälligt eller permanent. Styrningen kan också användas för kundunika funktioner.

  Tillbehören och tillvalen på denna sida är ett urval av det vi erbjuder. När vi analyserat dina specifika behov och krav, sammanställer vi ett förslag på balpress med erforderliga eller rekommenderade tillbehör och tillval.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer? Kontakta en säljare på sales@presona.com.