sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Balpressar med förpress

  Vår innovativa förpressteknik skapar likformiga balar med hög densitet. Dessutom reducerar den dina transportkostnader och använder betydligt mindre energi än konventionella balpressar. Tekniken förbättrar också din driftseffektivitet och minskar din miljöpåverkan. Alla våra balpressar i LP-serien har Presonas unika förpressteknik.

  Med vår förpressteknologi kommer din balpress inte att behöva skära av överflödigt material. Istället förkomprimerar den materialet för att uppnå bästa balkvalitet.

  Så här fungerar förpresstekniken

  How the prepress works

  1. Förpress och huvudpress i startposition. Materialet fyller tratt och presskammare.
  2. Förpressen går ner och utför en vertikal förkomprimering av materialet, varvid presskammaren fylls helt.
  3. Huvudpressen komprimerar materialet med full kraft. Förpressen har pressat ner allt material i presskammaren som nu är stängd = överflödigt material behöver ej skäras av. När steg 2 och 3 äger rum fortsätter fyllningen av material i tratten.
  4. Presscykeln upprepas tills förinställd ballängd uppnåtts varvid bandningscykeln startar.
  5. Förpressen öppnas och materialet som lagrats i tratten fyller åter presskammaren.

  Förpresstekniken

  • tar bort behovet av knivar på huvudpressen
  • garanterar jämn densitet i hela balen = fyrkantiga balar
  • gör det möjligt att pressa material utan att behöva en kvarn (t.ex. stora lådor av wellpapp)
  • gör det möjligt att pressa de flesta typer av material till balar med bra form
  • sänker kostnaderna för service och underhåll
  • tar bort behovet av att hålla knivar vassa och rätt inställda. En sliten eller felinställd kniv skär dåligt, särskilt när man pressar plastfilm.
  • tar bort behovet av extra utrustning när man pressar återvinningsmaterial – materialet stannar i presskammaren utan extra ”hjälp” eftersom balpressen komprimerar från två håll

  Kort sagt så ger förpresstekniken dig:

  • Lägre energiförbrukning
  • Likformiga balar
  • Högre volym per cykel
  • Mindre slitage
  • Minskade kostnader för underhåll

  Tvåstegsprocessen

  En av våra balpressversioner, LP 110 DH, har riktigt stor ifyllnadsöppning (över två meter) för att effektivt kunna bala skrymmande material. Riktigt stora öppningar kräver en särskild tvåstegsprocess för att begränsa höjden på balpressen.

  Ifyllnadsöppningen kan också justeras för att säkerställa att man får högsta möjliga kompressionsgrad och korrekt ballängd när man pressar tunga material.

  När du ställer in balpressen för att pressa tunga material flyttas både förpress och huvudpress halvvägs in i presskammaren, vilket minskar kammarens volym med 50 procent. Denna funktion gör din balpress verkligt mångsidigt och den kommer att göra perfekta balar vare sig materialet är skrymmande, lätt, tungt eller kompakt.