sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Om du tycker service och underhåll är dyrt, prova ett haveri!

  OBS! Klicka här för att boka service eller underhåll av din balpress.

  Din balpress är stor investering med en viktig uppgift: Återvinning. Den bör behandlas därefter för att hjälpa ditt företag på bästa sätt.

  Alla behöver vi lite omvårdnad för att må bra och det gäller också balpressar. Behandla din balpress som en god vän så är du snart på väg att bygga en långvarig relation utan dyra besvikelser. För faktum är att du har allt att vinna på att se till att din balpress arbetar effektivt och problemfritt.

  En maskin som städas och underhålls regelbundet:

  • har färre oplanerade driftstopp
  • har bättre prestanda
  • håller längre
  • är säkrare för din personal.

  Win-win-win-win liksom. Du sparar pengar och erbjuder en säkrare arbetsmiljö på kuppen.

  I denna artikel delar vi med oss av våra bästa råd för att göra underhåll och daglig skötsel av din balpress så enkelt och effektivt som möjligt. Råden gäller alla typer av balpressar, oavsett vem som tillverkat dem.

  Städa

  En balpress är ofta installerad i en tuff miljö. Det ligger i sakens natur att det blir mycket spill och kladd på och runt maskinen. Din balpress är byggd för att klara tuffa miljöer men ingen maskin (eller relation) mår bra av att inte hållas städad. Balpressen ska städas dagligen och samtidigt gör du en översyn av viktiga komponenter och funktioner. Lika viktigt är att smörjning sker med rätt smörjmedel och i rätt tid. Balpressens manual ska innehålla tydliga instruktioner för skötsel och underhåll.

  Att ha tillräckligt med utrymme runt maskinen så att du lätt kommer åt att städa är en fördel. Genom att hålla rent runt maskinen är det lättare att komma åt luckor, dörrar och manöverpaneler. Speciellt viktigt är att alla säkerhetsanordningar är i gott och felfritt skick. En balpressanläggning som inte sköts ordentligt medför fara för driftspersonal och andra som kan befinna sig i anläggningen.

  Ha rätt inställningar

  Att regelbundet kontrollera att maskinen är rätt inställd säkerställer rätt prestanda. En modern balpress ska vara utrustad med ett kontrollsystem som t.ex. gör det enkelt att byta från ett material till ett annat. Det är av yttersta vikt att maskinen är rätt inställd och korrekt programmerad så att kapacitet och balvikt upprätthålles. Om man ändrar i inställningarna utan att veta vad man gör riskerar man att maskinen inte kan prestera till fullo. En maskin som inte presterar som den ska kostar både tid och pengar. Det går åt mer tid, mer bandningstråd, fler rundor med gaffeltrucken, lägre vikt på lastbilen. Pengar, pengar, pengar.

  Informera och utbilda

  Kunnig, informerad och motiverad personal har betydligt bättre möjlighet att göra sin balpress rättvisa! Dessutom minskar det risken för olycksfall. Miljön i en balpressanläggning är full av risker som kan undvikas om personalen vet hur de ska bete sig runt sin balpress. Den som känner sig säker i sitt jobb har mycket större möjlighet att medverka till att balpressen verkligen kan göra sitt jobb.

  Förebygg

  Ett serviceavtal kan vara guld värt. Bokstavligen! Att med jämna mellanrum få sin maskin kontrollerad av ett proffs är en säker investering, det vågar vi lova. Den tiden när man såg på service och underhåll som en kostnad och samtidigt glömde att räkna alla minuter, timmar och dagar som maskinen står still eller underpresterar är förhoppningsvis förbi. Moderna och hållbara företag har helt enkelt inte råd att försumma sin utrustning.

  Ett enkelt recept på lönsam drift

  • en engagerad ledning
  • välinformerad personal (som förstår vikten av att hålla rent)
  • noga följa skötsel- och underhållsanvisningar
  • ha ett serviceavtal med en auktoriserad service provider

  = en problemfri, säker och lönsam drift av din anläggning! 

  Älska din balpress! Den är värd det!

  Andra tjänster

  Installation

  Presonas serviceteam säkerställer professionell installation.

  Presona originaldelar

  Alltid Presona originaldelar för att garantera rätt kvalitet.

  Serviceavtal

  Presona serviceavtal för maximal driftssäkerhet!