sv

Sorteringsanläggningar

Vi är specialister på att designa kundanpassade och kostnadseffektiva system för sortering och balning av avfall. Med en sorteringsanläggning från Presona kan man sortera ut värdefraktioner från avfall för att erhålla en ”sekundär råvara”.

Våra sorteringsanläggningar kan designas för att sortera ut två eller flera fraktioner och kan dimensioneras för 30.000 upp 300.000 ton materialinflöde. Varje anläggning är anpassad efter kundens specifika behov vad gäller layout och komponentval. Vi levererar hela paketet, från projektering och design, till montage, uppstart och service. Presonas sorteringsanläggningar levereras alltid nyckelfärdiga, anpassade för varje kund.

Kontakta Presona för mer information
Telefon: +46 (0)417 19900 – E-post: sales@presona.com
Ladda ner broschyr