sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Företagspolicy

  Vi ska vara kända för att

  • Vägleda kunderna till rätt utrustning.
  • Tillverka enligt specifikation gällande funktion, kvalitet och miljöhänsyn.
  • Leverera på överenskommen tid.
  • Tillhandahålla service som ger kunden minimal väntetid vid reparation, underhåll och reservdelsförsörjning.
  • Tillhandahålla utrustning som möjliggör effektiv återvinningshantering och ökar återvinningsgraden.
  • Genom kvalitet och tillgänglighet skapa nöjda kunder så att de gärna återkommer och rekommenderar oss.

  Detta åstadkommer vi genom att

  • Konstruera utrustning som uppfyller kundernas krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet för användaren.
  • Ha en lyhörd och lärande organisation som ständigt arbetar med förbättringar av produkter, tjänster och företagets processer.
  • Ständigt öka effektiviteten i vårt användande av råvaror, resurser och energi.
  • Följa gällande regelverk och bestämmelser.
  • Bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp.

  PRESONA AB
  Stefan Ekström
  VD