sv
 • Svenska
 • English
 • Deutsch
 • ×

  Bourke Waste ökar säkerheten med Presonas balpress

  Det irländska återvinningsföretaget Bourke Waste Removal and Recycling Services har ersatt sin gamla balpress med en ny balpress modell LP 60 VH1 från Presona.

  Den nya balpressen, som används för att komprimera wellpapp, kartong, papper, plast, mattor och diverse andra återvinningsmaterial från kommun- och verksamhetsinsamling, har ökat balningskapaciteten och effektiviserat driften. Balpressen har också medfört ökad säkerhet för driftspersonalen.

  Bourkes nu ersatta balpress var gammal och otillförlitlig, krävde ständig tillsyn och åtgärder för att producera balar med tillräcklig kvalitet.

  Presonas tekniker byggde om den befintliga bandgropen för att passa det nya transportbandet. Den nya balpressen, Presona LP 60 VH, kan processa upp till 10 ton/h lös well med en specifik vikt före balning på ca 30 kg/kbm.

  “Bourke-medarbetarna såg vår LP-balpress för första gången på RWM 2014” berättar Matt Hawkes från Presona UK Ltd. ”Det stod snart klart att de skulle kunna förbättra sin driftseffektivitet avsevärt genom att ersätta sin föråldrade balpress med en Presona LP 60 VH.”

  Högre säkerhet var en viktig prioritering för Bourke Waste. Presonas balpressar är CE-märkta och uppfyller EU: s maskindirektiv. Rörliga delar är skyddade och försedda med säkerhetsbrytare och automatisk avstängning är standard, t ex om en lucka eller dörr öppnas under drift stängs maskinen omedelbart av.

  I en kommentar om den nya pressen, säger Stanley Bourke, VD för Bourke Waste Removal Ltd: ”Vi är mycket nöjda med den nya Presona-pressen. Vi är imponerade av maskinens funktion, särskilt säkerhetsfunktionen, det enkla handhavandet samt de utmärkta balar som produceras med det helautomatiska bandningssystemet. Balpressen har ökat vår produktion kraftigt och det är vi är mycket nöjda med. ”

  Presonas balpressar serie LP är alla utrustade med den energieffektiva förpresstekniken. Vid jämförelse med en traditionell skärande balpress, ger detta en betydande minskning av energikostnaderna eftersom I princip hela den tillförda energin används för själva komprimeringsprocessen. Eftersom processen är mer “strömlinjeformad”, utsätts utrustningen för mindre slitage och har också en lägre ljudnivå.

  Fler nyheter
  Presona Mega - a new kind of baler

  Vill du bala billigare? Kom till IFAT 2022 så förklarar vi hur

  Hemligheten bakom MP 270 MH:s höga prestanda är parallella [...]
  Presona Mega - a new kind of baler

  Helt ny typ av balpress gör återvinning billigare

  – Vi har i praktiken satt ett turboaggregat på en balpress. Det [...]

  Vill du bala 10 ton wellpapp i timmen? På IFAT 2018 berättar vi hur

  Balpressen finns på plats mitt i montern och besökarna kan snabbt [...]

  Innovativ transportbanelösning gör det enkelt för DS Smith i Finland

  2015 insåg DS Smith att de behövde byta ut sin [...]

  Presona slog längst i bvse-golf

  Presonamedarbetaren Stefan Lewandowski vann pris för längsta drive när