sv

Archive for februari, 2016

Mer än 100 ton per dag hos COOP i Schafisheim (CH)

Publicerad: 9 februari, 2016 av Jesper Hultqvist |

Enligt officiella källor har bygget av COOPs nya distributionscenter varit den hittills största privata byggarbetsplatsen i Schweiz. Anläggningen som tas i drift i februari 2016 ska leda till färre lastbilstransporter genom att flera mindre anläggningar koncentreras till centret i Schafisheim. Målet är att reducera CO2-utsläppen med 10 000 ton per år.

När anläggningen är i full drift kommer man varje dag att processa mer än 100 ton PET-flaskor, plastfolie, plastförpackningar, träpallar, wellpapp, sopor och organiskt avfall. Materialet sorteras och pressas till balar för vidare återvinning eller förbränning. Tack vare Presonas effektiva komprimering kan COOP sänka sina transportkostnader och uppnå sitt högt prioriterade mål att reducera CO2-utsläppen tack vare färre lastbilstransporter.

Montaget har inneburit många utmaningar, en av dem var få de fyra stora balpressarna på plats på bottenvåningen i jättebygget. Maskinerna som väger mellan upp till 25 ton fick tas in via de portar där lastbilarna dockar för att lasta och lossa sitt gods. Tack vare luftkuddeteknik kunde man, med minsta möjliga störning och stor precision, få de fyra tungviktarna på plats. På bara fyra dagar från leverans var maskinerna färdigmonterade och klara att ta i drift.

En tredjedel på två timmar

Anläggningen som designats av Hunkeler för att minimera miljöbelastningen kan processa mer än 100 ton material per dag. Cirka en tredjedel av materialflödet inkommer till anläggningen tidigt på morgonen och måste processas inom två till tre timmar för att inte ”översvämma” mottagningshallen. Förpackningar av kartong och plast, PET-flaskor och plastförpackningar kommer från 32 nedkaststationer och hamnar sorterade på ett transportbandssystem med ett total längd på över 100 meter. De fyra balpressarna från Presona med presskrafter på upp till 85 ton säkerställer optimal komprimering av materialet. Anläggningen är försedd med ett automatiskt personsäkerhetssystem som ger maximal säkerhet för driftspersonalen. Hunkeler har också levererat ett automatiserat system för hantering av organiskt avfall, restavfall och trä.