sv

Archive for november, 2015

Paper Mountain producerar 50 % fler balar per dag

Publicerad: 23 november, 2015 av Jesper Hultqvist |

Det växande företaget samlar in och behandlar verksamhetsavfall från London och hela sydkusten. Man kan nu också ta hand om s k drop-in leveranser utan väntetider och har utan problem hanterat det ökande materialinflödet som man sett under sommarmånaderna.

I en kommentar om den nya balpressen, säger Jensen Lunn, VD på Paper Mountain Ltd:

“Vi hade tidigare tre halvautomatiska balpressar – men kunde ändå inte klara av inkommande materialflöde från leverantörer och av vår egen fordonsflotta. Det krävdes också betydligt fler personer för att klara av materialmängderna och vi fick ofta be våra medarbetare att ställa upp och arbeta övertid.”

“Vi visste att vi hade ett ineffektivt, personalkrävande system som inte kunde tillgodose den extra kapacitet vi behöver för att kunna växa”

Balpressen från Presona, modell LP 80 VH1, har totalt transformerat processen.

“Vi har definitivt uppgraderat vår verksamhet. Vi har inte längre någon väntetid för lastbilarna som ska lämna material. Vi får igenom betydligt fler roll-on-roll-off containers per dag och vi har fortfarande reservkapacitet. Tidigare har vi fått jobba hårt för att få igenom ens en acceptabel minstamängd material. Under de senaste månaderna har vi sett en remarkable ökning av tonnaget. Den nya gnomströmningshastighet och effektiviteten gör att varje processat ton nu är betydligt mera lönsamt.”

“Driftssäkerheten hos Presona-pressen är av högsta vikt för oss, särskilt när det gäller möjligheterna att kunna ta på oss nya affärer”.

Paper Mountain Ltd använder sin Presona balpress för att bala papper, wellpapp och plast. Balpressen har en presskraft på 80 ton och processar upp till 25 ton papper per timme.

Som alla Presona LP-serie balpressar är denna LP 80 VH utrustad med den energieffektiva förpresstekniken. Vid jämförelse med en traditionell skärande balpress, ger detta en betydande minskning av energikostnaderna eftersom I princip hela den tillförda energin används för själva komprimeringsprocessen. Eftersom processen är mer “strömlinjeformad”, utsätts utrustningen för mindre slitage och har också en lägre ljudnivå.