sv

Archive for juli, 2013

Frekvensstyrning

Publicerad: 9 juli, 2013 av Jesper Hultqvist |

Med förpresstekniken utnyttjas den tillförda energin optimalt till själva komprimeringsprocessen. I vår strävan att alltid föra utvecklingen framåt, inte minst på miljöområdet, har vi utvecklat ett intelligent system för att ytterligare sänka energiförbrukningen. Från och med nu erbjuder vi frekvensstyrning som option på samtliga balpressmodeller.

I de flesta konventionella hydraulsystem driver elmotorn hydraulpumpen med ett konstant varvtal. Flödet från pumpen är då hela tiden det högsta värdet som beräknas uppkomma i arbetscykeln oberoende av det verkliga, momentana behovet.

Med frekvensstyrning anpassas motorns varvtal till det aktuella behovet av flöde från pumpen. Detta i sin tur påverkar direkt energiåtgången i systemet, då ett lägre flöde ger en lägre energiåtgång. Enkelt uttryckt; motorns varvtal anpassas efter behov.

Resultatet blir ökad energieffektivitet och minskade energikostnader.

Förutom energibesparing medför frekvensstyrningen att till- och frånslag sker mjukare vilket ger minskat slitage och därmed ökad livslängd. En annan fördel med frekvensstyrning är att uppstartstiden jämfört med en traditionell kontaktorstart blir minimal. Detta gör att man i högre grad kan använda den tid då maskinen väntar på material till att låta motorn stanna helt. Hur stor energibesparingen blir beror i stor utsträckning på i vilken grad maskinens kapacitet utnyttjas, se diagram nedan (klicka för förstoring).