sv

Riktlinjer

Miljöpolicy

Presonas övergripande miljömål är att tillhandahålla utrustning som blir en del i det hållbara kretsloppet. Syftet med den utrustning som Presona levererar är att öka återvinningsgraden och på så sätt minska förbrukningen av ändliga råvaror. Vi strävar efter att tillhandahålla utrustning som möjliggör effektiv återvinningshantering.

I vår strävan mot ständiga förbättringar ska konstruktionsarbetet kännetecknas av:

 • En optimerad design som gör att förbrukning av råmaterial inte är större än vad som krävs.
 • Att utrustningens energiförbrukning optimeras i förhållande till erhållen kapacitet.

I vår strävan mot ständiga förbättringar ska produktframtagningen tillse att:

 • Förbrukning av kemiska produkter inte är större vad som är nödvändigt.
 • Energiförbrukning minimeras i form av bra styrning av lokalens värmebehov och användning av elektrisk ström.
 • Restprodukter hanteras så långt det är möjligt genom återvinning.
 • Avfall hanteras i enlighet med gällande miljökrav.
 • Underleverantörer med betydande miljöpåverkan är medvetna om denna.

Hela verksamheten styrs så att miljöpåverkan i förhållande till aktuell verksamhet minskar år från år och att alla tillämpliga lagar är identifierade och uppfyllda.

Kvalitetspolicy

Presona skall som företag vara känt för att:

 • Kunna vägleda kunderna till rätt utrustning.
 • Konstruera utrustningar som uppfyller kundernas krav på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet för användaren.
 • Tillverka och leverera utrustningar i enlighet med gjorda specifikationer och leverera på överenskommen tid.
 • Tillhandahålla serviceverksamhet som ger kunden minimal väntetid vid reparation, servicearbete och reservdelsförsörjning
 • Ha en lärande organisation som ständigt arbetar med förbättringar av produkter och tjänster.

Arbetsmiljöpolicy

Det ligger i PRESONA AB:s intresse att vår arbetsmiljö skall vara säker och stimulerande samtidigt som vår verksamhet måste hålla hög kvalitet och drivas på företagsekonomiska grunder. En god arbetsmiljö med trivsel och ordning har stor betydelse och ligger helt i företagets intressen.

Arbetsmiljön skall inte bara vara säker utan den skall också vara trevlig  och utvecklande för de anställda samt ge möjligheter till påverkan av arbetsmiljön för de anställda.

Målsättning för företaget är att skapa en arbetsmiljö som har högre kvalitet än de minikrav som myndigheterna via lagstiftning, föreskrifter m.m. kan kräva.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en god arbetsmiljö samt att informera närmaste högre chef, när befogenheterna inte räcker till.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Var och en förväntas inte bara följa givna instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid störningar i verksamheten skall omsorgen om arbetsmiljön prioriteras.

Varje anställd skall hålla ordning på arbetsplatsen så att material, verktyg, och avfall ej hindrar verksamheten eller utgör risk för olycksfall och brand.

Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder skall vidtas, för att så långt som är möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

I bolagsstyrelsen skall behandlas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inom företaget samt arbetsmiljöns konsekvenser såsom t.ex. sjukfrånvaro och arbetsskador, men även behandla frågor av friskvårdskaraktär.

PRESONA AB
Stefan Ekström
VD

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användning av cookies. Mer information

De cookie-inställningar på denna webbplats är inställda på "tillåt cookies" för att ge dig den bästa webbupplevelse som möjligt. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar på "Acceptera" nedan då samtycker du till detta.

Stäng